هامر 180كيلو 2 موتور بالانكلين ضمان 7سنوات بسعر 22500ج